MBF Månadsmöte - Ängshökar över Östgötaslätten

To wydarzenie jest z przeszłości

Ostatni raz zaplanowano go na dzień 19 październik 2022 o godzinie 19:00.

Zdjęcia

  • Foto: Staffan Carlsson
    Foto: Staffan Carlsson

Peter Berry har inventerat ängshöken i cirka tio års tid och berättar om artens utveckling i länet, samt ger en bild av hur det är att inventera ängshök på Östgötaslätten i östra delen av Motala kommun. Välkommen!

Samling: Motala Biologiska Föreningslokal, Drottninggatan 57, 591 27 Motala

Anordnas av Motala Biologiska Förening

Kontakt

Adres

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Adres e-mail

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Otwórz to w aplikacji