Rezerwat przyrody

Utnäsuddens övärlds naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Utnäsuddens övärld tillhör Åsnens hemligheter. Få känner till naturreservatet som ligger undangömt och kräver lite beslutsamhet vid besök. Vandra eller cykla 3-4 kilometer från Jäts nya kyrka och du når halvöns dunkla löv- och blandskogar. Skogsduva, mindre hackspett och spillkråka trivs i området. Tillträdesförbud råder i stora delar av reservatet från 1 april-31 juli. För mer information om naturreservatet se länk nedan till Länsstyrelsens hemsida. Reservatet ligger i Växjö och Tingsryds kommun och förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Działania i udogodnienia

 • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Skyddsår: 1995

Areal: 1500 ha

Karaktär: Ädellövskog och sötvatten

Kommun: Tingsryd/Växjö

Ägare: Staten/Naturvårdsverket, kyrkan, enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Wskazówki dojazdu

Naturreservatet ligger sydväst om Jätsberg.

Regulamin

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

Förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning, exempelvis genom att borra, måla, mejsla, eller på annan sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd och stubbar

 1. framföra eller parkera motordrivet fordon,
 2. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 3. ankra och förtöja husbåt, hydrokopter, svävare el­ler motsvarande motordriven vattenfarkost,
 4. under tiden 1 april - 31 juli vistas inom de på kartan (i beslutet) markerade områdena eller land­ stiga på de med F markerade öarna (Fiskekort ger ej rätt till vistelse inom om­råde med tillträdesförbud.),
 5. rida,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående hus­djur,
 7. klättra i boträd eller på annat sätt störa djur­ eller fågellivet,
 8. göra upp eld,
 9. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar med undantag av plockning av bär och svamp för husbehov,
 10. samla in insekter, kräftdjur, snäckor, musslor, maskar eller andra lägre djur,
 11. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 12. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller där­med jämförlig anordning,
 13. tälta,

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakt

Adres

Telefon 0470-410 00

Adres e-mail

Kontaktcenter

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Opinie