Rezerwat przyrody

Möckelsnäs naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Together with the nature reserve Kronan, Möckelsnäs nature reserve is the outermost part of a peninsula in Lake Möckeln. There are no signed walking trails in this reserve, but Kronan's trails are good and in the same kind of nature. You can of course do a little walk of your own here because the reserve has an open vegetation and is possible to visit without a trail in some parts.

The reserve consists mostly of deciduous forest where the trees are home to lots of rare lichens, mosses, fungi and beetles, which makes it important to protect the old forest and the environment. The sometimes flooded coastal forest with alder, birch, aspen and willow also has great natural values that are important to protect and preserve. An unusual insect in the area is the oak brown beetle that lives in hardwood of dead oak. Another interesting species is hairy moss that lives in beach forests that are regularly flooded. More info is available on the County Administrative Board's website via the link below.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

 • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Skyddsår: 2014

Areal: 13,2 Ha

Karaktär: Lövskog

Kommun: Älmhult

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Regulamin

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, lavar och mossor eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar (dock ej lavar) av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov ,
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 5. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats,
 6. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats,
 7. tälta mer än en natt (får dock inte ske inom anordnad rastplats),
 8. övernatta i husbil eller husvagn,
 9. sätta upp tavla, fågelholk, skylt, affisch, snitsel, konstföremål el­ler liknande utan Länsstyrelsens godkännande,
 10. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig under­sökning som i förväg godkänts av Länsstyrelsen. .

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakt

Adres e-mail

Älmhults turistinformation

turist@almhult.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji