Wędrówki piesze

Halltorps hage - Strandängstigen

Wędrówki piesze

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Szczegóły dotyczące szlaku

 • Długość 4.2 km

Akcje

Opis

Att göra: Vandra/promenera

Tillgänglighet: Nära parkering

Längd: 1,8 km

Sevärdhet: Artrikt område

Kontaktuppgifter: Länsstyrelsen Kalmar län, Tel: 010-223 80 00, www.lansstyrelsen.se/kalmar

Bra att veta: Här finns skyltar med information, parkering, toalett, uppmärkta leder, platser att vila på och fikabord.

Ledbeskrivning

Halltorp är en av de mest artrika platserna i Sverige. Därtill är det en underbar miljö att vistas i. Halltorp hage har flera olika vandringsstråk och här finns turer som passar alla. Samtliga leder har namn och färgmarkeringar och det är lätt att navigera och hitta rätt i naturreservatet.

Periodvis är vissa områden i reservatet mycket blöta och därför finns det spänger att vandra på. Det finns tretton jätteekar, träd med en omkrets över en meter i reservatet. Åtta av dem lever och är mellan femhundra och sjuhundra år gamla. Ekbocken, en mycket sällsynt skalbagge, kan bara bo i mycket grova ekar vilket gör att den trivs i reservatet tillsammans med flera andra ovanliga, vedlevande skalbaggar.

Samtliga leder i reservatet är rundor som börjar och slutar på samma plats.

Get here by public transport

Kontakty

Działania i udogodnienia

 • Wędrówki piesze Wędrówki piesze
 • Bieganie Bieganie

Fakty

Bostäder åt många.

På våren ljuder skogen av starars tjatter. Stanna till vid träd med håligheter så kanske du får höra starungarna, som kallar på sina föräldrar. Andra fåglar som gärna bosätter sig i trädens håligheter är mindre hackspett och skogsduva. Även fladdermöss flyttar in i hålen. Men fåglar och fladdermöss behöver också mat för att överleva. Och det finns det gott om. I såväl trädkronorna som de blomsterrika markerna finns mängder med insekter som jagas av fåglarna på dagen och fladdermössen på nätterna!

Halltorps blommor

På våren bjuder ädellövskogen och lövängarna på fagra blomster. Först blommar sippor i vitt, blått och gult, vårlök ochgullviva. De följs av Sankt Pers nycklar, myska, tandrot och vårärt. Och den ståtliga guckuskon, som växer i den södra lövängen. På sommaren kan du få se många olika blommor på de betade strandängarna, som smultronklöver, ormtunga och kustarun. En bit in åt land växer rosettjungfrulin, brudbröd och orkidéerna fläcknycklar och Johannesnycklar. Beger du dig till betesmarken vid den östra parkeringen kan du få se toppjungfrulin och ytterligare en orkidé – krutbrännare

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Plocka blommor.
 • Skada eller ta bort döda träd, stubbar, bark eller ris.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Samla in insekter.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Klättra i träd med bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Rida.
 • Fiska.
 • Köra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Göra upp eld.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller husbåt.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Källa: Naturskötselenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Wskazówki dojazdu

Koordinater- 56.793368112297436, 16.568568005057514

Pliki

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji