Rezerwat przyrody

Fröstorp, Naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Reservatet är geologiskt intressant, här låg Baltiska issjöns strandlinje under många hundra år och skapade ett brant strandhak. Området är till största delen barrskogsbevuxet med tall som det dominerande trädslaget.

Strandhaket

Reservatet ligger på sydsluttningen av den mäktiga Nybroåsen. Strandhaket syns tydligt som en brant bevuxen backe. Det är välutformat och löper genom hela området. Strandhaket bildades under Baltiska issjöns avsänkning, då havsytan låg i höjd med reservatet. Vågorna formade strandlinjen under många hundra år.

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Beslutsår: 1980 Areal: 37 hektar Kommun: Kalmar Markägare: Enskilda Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Wskazówki dojazdu

Reservatet kan nås från vägen mot Fröstorp som går cirka 150 meter söder om reservatets södra gräns.En markerad strövstig finns i reservatet.

Regulamin

I naturreservatet får du inte:

  • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
  • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
  • Göra upp eld.
  • Tälta eller ställa upp husvagn.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

Kontakt

Adres e-mail

Per Markus Jönsson

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Opinie