Rezerwat przyrody

Väster-Ottsjön

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Här gäller det att ha stövlarna på, och kanske lingon- eller svampkorg. I reservatet blandas skogen med sumpskog och stora myrområden. På holmar i myrarna står ståtliga gamla granar och tallar på vakt.

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Beslutsår: 2007

Storlek: 0,5 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Wskazówki dojazdu

Reservatet ligger 1,5 mil nordost om Föllinge. Ta väg 344 från Hammerdal till byn Ottsjön. En skogsbilväg i byns västra utkant leder upp till Siksjön. Gå längs sjöns östra sida för att ta dig till reservatet.

Regulamin

Välkommen till Väster-Ottsjön. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • samla in evertebrater, till exempel skal­baggar och landmollusker
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
  • anlägga skoterled

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt. Punkt 7 utgör inte något hinder för terräng­transport av fälld älg. Detta förutsätter att fordon med lågt mark­tryck används och att kortaste och lämpligaste körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adres

Jämtlands läns länsstyrelse

Adres e-mail

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Opinie