Riktlinjer för anläggning Hälsans Stig

(Riktlinjer Hälsans Stig)

Kontakt

Adres

Det är kommunen som skapar och sköter om Hälsans stig. Men det är Riksförbundet HjärtLung som står bakom konceptet. Mer information, besök hjart-lung.se

Adres e-mail

Pär Hommerberg

[email protected]