Rezerwat przyrody

Kroksjö öga, Naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Kroksjö öga är ett skogsområde som ligger intill sjöarna Kroksjön och Långsjön. Naturen är kullig och full med stora block. I Kroksjö öga kan du fiska i någon av sjöarna (fiskekort). I området finns inga stigar så här kan du ströva fritt i skogen. Skogen, sjöarna och den kuperade terrängen bjuder på fina naturupplevelser. Området är ligger 6 kilometer nordväst om Lingbo och omfattar 141 hektar.

Dödislandskap i Kroksjö öga

Reservatets kuperade terräng visar på ett så kallat dödislandskap. När inlandsisen smälte lämnades stora isblock (dödis) kvar.

Dödisen blev efterhand nedbäddad i morän och sediment. När isblocken sedan smälte lämnade de gropar efter sig, och på så vis skapades det kuperade landskap som finns här idag.

Gammal skog bland stenblock

Delar av skogen är gammal och det beror på att det varit svårt att ta sig fram bland alla stenblock. I träden växer många hänglavar. Särskilt gott är det om den gulgrå, storväxta garnlaven.

I reservatet har man även hittat de rödlistade arterna violettgrå tagellav, dvärgbägarlav och doftskinn.

Działania i udogodnienia

 • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Areal: 141 hektar Skyddsår: 2004 Kommun: Ockelbo Förvaltare: Länsstyrelsen Karaktär: Skog och myr

Wskazówki dojazdu

Naturreservatet ligger 6 kilometer nordväst om Lingbo. Följ skyltning från väg 272 i Lingbo. Tänk på att vägen inte plogas vintertid, och att den är bommad vid tjällossning.

Regulamin

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon, annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik. Förbudet gäller även motorbåt.
 • ta ved, elda eller tälta
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Kontakt

Adres e-mail

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Opinie