Allemansrätten

Zdjęcia

Inte störa – inte förstöra , det är huvudregeln för allemansrätten som gör det fritt för oss att vandra, cykla, paddla kanot, plocka blommor och bär m.m. nästan var som helst i vår svenska natur. Men med frihet följer ansvar. Tänk på att vara försiktig och inte störa andra människor, djur eller natur när du besöker några av våra besöksmål. Och ta med dig ditt skräp hem! Tänk också på att aktiviteter med många deltagare som är tillåtna enligt allemansrätten kan skada känsliga marker och då är det inte okej.

Särskilda regler gäller i till exempel natur- och kulturreservat, vid åkermark och hagar, vid vatten med mera. I naturreservaten finns informationsskyltar som informerar om bestämmelserna för området.

Hemsidan www.allemansrätten.se ger dig mer information om vad allemansrätten innebär.

Kontakt

Adres e-mail

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji