Obszary wojskowe i przedmioty ochrony

Zdjęcia

POLIGONY WOJSKOWE W BLEKINGE

Są to różnorodne poligony należące do Wojskowej Bazy Morskiej w Blekinge. Gdy nie używają ich Szwedzkie Siły Zbrojne, tereny te są zazwyczaj otwarte dla ogółu, a w wielu przypadkach pełnią funkcję popularnych terenów rekreacyjnych. Mapy poligonów wojskowych można znaleźć pod poniższym linkiem.

Informacje o aktualnie prowadzonych ćwiczeniach wojskowych stanowiących ryzyko dla osób postronnych są zawsze umieszczane na tej stronie. Jeśli często odwiedzasz te tereny, dodaj ją do ulubionych. Pamiętaj, że działania wojskowe mogą ulec zmianie na krótki czas przed ich przeprowadzeniem, dlatego należy w pierwszej kolejności zwracać uwagę na szlabany i tablice informacyjne na miejscu. Nie chodź drogami zagrodzonymi szlabanem. W przeciwnym wypadku grozi Ci śmiertelne niebezpieczeństwo! Na wielu poligonach wojskowych wywiesza się również czerwoną flagę, która wskazuje, że na tym terenie przeprowadza się niebezpieczne działania. Podczas działań z amunicją ćwiczebną (ślepą) nie wywiesza się czerwonej flagi. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z danych kontaktowych podanych na mapach znajdujących się pod linkiem.

Czasami zdarza się, że na poligonie, mimo starań sił zbrojnych, zostaną pozostawione materiały niebezpieczne, tzw. niewybuchy (UXO). Stwarzają one bardzo duże niebezpieczeństwo. Dlatego nigdy nie należy dotykać nieznanych obiektów.

WOJSKOWE OBIEKTY CHRONIONE

Wojskowe obiekty chronione stanowią część infrastruktury obronnej Szwecji i są objęte zakazem wstępu oraz fotografowania. Przebywanie na ich terenie bez zezwolenia może skutkować karą grzywny lub pozbawienia wolności.

Obiekt chroniony to obszar lub miejsce, które zostało uznane za takie na mocy ustawy ochronnej. Oznacza to, że dostęp osób postronnych do tego miejsca jest ograniczony. Przykładami obiektów chronionych są: Pałac Królewski w Sztokholmie, jednostki i inne tereny wojskowe, porty oraz inne ważne budynki, obiekty lub obszary użyteczności publicznej.

Źródło: https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/marinbasen/blekinge-ovnings-och-skjutfalt/

Kontakt

Adres

Blekinge Arkipelag Kurpromenaden 4 372 36 Ronneby

Adres e-mail

Team ARK56

team@ark56.se

ARK56

ARK56

Otwórz to w aplikacji