Varning för stormfällda träd i naturreservat

Fotos

  • Rismyrans naturreservat i Malå kommun.
    Rismyrans naturreservat i Malå kommun.
    Foto: Tor Larsson
  • Foto: Tor Larsson

Ett antal naturreservat blev påverkade när stormen Hans drog fram över Malå- och Norsjötrakten. Vi avråder starkt från att besöka reservat med mycket stormfälld skog. Träd kan oväntat falla ner, vilket gör det farligt att vistas i områdena.

De berörda naturreservaten är bland annat Borup, Malå-Storforsen, Näsuddberget, Storsele och Rismyran.

Länsstyrelsen undersöker de påverkade reservaten vidare och vi röjer fram stigar och anläggningar allt eftersom.

Contact

E-mailadres

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Västerbottens Naturkarta

Västerbottens Naturkarta

Open dit in de app