Upprustning av utegym

Nya stockgym kommer att ersätta de gamla på Täby IP, Ensta krog och Skavlöten. De kommer att utökas med fler redskap och till viss del tillgånglighetsanpassas. Gymmen planeras att byggas hösten 2019.

Contact

Adres

Täby kontaktcenter 08-55 55 90 00

E-mailadres

Yolanda Karlsson

[email protected]