Romboleden ska rustas!

Fotos

Vi har fått bifall från Tillväxtverket (TVV) på vår ansökan om att rusta Romboleden! Medel kommer från EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar detta stöd.

Nu kommer vi att byta ut den gamla märkningen från Munktorp/Köping till Lillhärjåbygget i Härjedalen. Det kommer att bli nya och bättre informationstavlor vid alla ledentréer i Sverige, från starten i Köping till Norska gränsen. Vi kommer också att göra några anpassningar för att öka trafiksäkerheten.

Lofsdalsfjällens turistnäring ekonomisk förening fick för drygt ett år sedan medel från TVV för att rusta sin del av Romboleden. Västra Funäsfjällen bygdesamrådsgruppen väntar på besked från TVV om bifall på ansökan att rusta sina delsträckor. Går det i lås så kommer Romboleden att vara välskyltad i Sverige hösten 2024.

Parallellt arbetar vi med att skapa en organisation för förvaltning och långsiktigt underhåll av Romboleden, så att både vandrare och företagare som erbjuder äta-bo-service kan räkna med att leden fungerar lång tid framöver. Arbetet med organisering är finansierat av Naturvårdsverkets anslag för regional samordning av vandringsleder.

Contact

E-mailadres

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app