Korskällan, gränsmärke eller pilgrimskors?

Fotos

  • Dalarnas hembygdsbok 1958
    Dalarnas hembygdsbok 1958

I Dalarnas hembygdsbok från 1958 kan man läsa hur Helge Lindberg, fil.lic. och antikvarie vid Svenska ortnamnsarkivet i Uppsala undersöker Korskällans historiska ålder, funktion mm

Contact

E-mailadres

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app