Eldningsförbud utfärdat i flera län i landet! På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i flera län beslutat om eldningsförbud utomhus. Mer information på lansstyrelsen.se! Lees verder

Marknad med Oskarshamns REKO-ring

Deze gebeurtenis is uit het verleden

Het was het laatst gepland op 4 april 2023 om 16:00.

Fotos

Välkommen att handla lokalt producerade livsmedel och träffa producenterna som är verksamma i Oskarshamns REKO-ring . Här finns kött, ägg, ost, bröd, bakverk, kimchi, kombucha, granola, honung och mycket mer. Vanligtvis sker försäljningen via Facebook-gruppen REKO-ring Oskarshamn men under marknaden kan du även handla direkt på plats på Ölandskajen.

Contact

Adres

0491-770 72 (maj-september)

E-mailadres

Oskarshamns turistinformation

info@oskarshamn.com

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app