Naturvårdsbränning i Rödgölens naturreservat

Fotos

I Rödgölens naturreservat planeras en naturvårdsbränning under sommaren 2022. Naturvårdsbränningen berör ett område främst med ungskog norr om Stora Namnsgölen. Området är ca 20 hektar stort och omges av de gamla gräsvägarna som går ner från norra gränsen. Söderut avgränsas området av våtmarken runt Stora Namnsgölen. Vindskyddet vid gölen ligger därmed i gränsen till naturvårdsbränningen och Östgötaleden norrut går även den i gränsen till det planerade brandområdet. De inre lederna i naturreservatet berörs inte förutom avstickaren som leder till vindskyddet.

Naturvårdsbränning kan bara utföras under specifika väderförhållanden, det är därmed inte helt möjligt att sätta datum på när det kommer ske. När det blir dags kommer information gå ut på kommunens hemsida och skyltar sätts upp i naturreservatet om att bränning pågår. Det är då viktigt att följa alla uppmaningar samt vara uppmärksam på arbetande personal på plats. Passera exempelvis inte över utlagda slangar då detta kan innebära att ni går in i aktivt brandområde. Under dagen som bränningen sker samt veckorna som följer kan det tidvis lukta starkt av rök.

Undvik att gå in i området även under månaderna efter bränningen då det kan finnas träd med avbrända rötter – dessa välter lätt oavsett väder och utan varning.

Här kan du läsa mer: Naturvårdsbränning i Rödgölens naturreservat - Norrkoping

Contact

E-mailadres

Norrköpings Kommun

+46 11 15 00 00

norrkoping.kommun@norrkoping.se

Norrköpings Naturkarta

Norrköpings Naturkarta

Open dit in de app