Ingen båttrafik över sjön Mávas sommaren 2023

Fotos

  • En fjällsjö med en lång sandstrand.

Båttrafiken över sjön Mavas i Arjeplogsfjällen, som tidigare sköttes av Mavas stugby, körs inte längre. För närvarande har Länsstyrelsen ingen information om anordnad båttransport över sjön. Det finns inte heller någon roddled eller vad som gör det möjligt att ta sig över sjön. Möjlighet kan dock finnas att för turister att på egen hand hitta båttransport i Mavas. Sökningar och kontakter bör göras i förväg då det är dålig täckning på platsen.

Detta berör framför allt de som vill ta sig över sjön när de kommer söderifrån fram till sjön på vandringsleden Silvervägen-Mavas söder om sjön. På norra sidan sjön kan turister på egen hand leta båttransport i Mavas. Norrifrån är det leden Stáddájåhkå-Mavas (en del av Nordkalottleden) som leder fram till sjön.

Contact

E-mailadres

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Norrbottens Naturkarta

Norrbottens Naturkarta

Open dit in de app