Terrängkörningslagen

Kuvat

  • Kuva: Peter Wallin, Länsstyrelsen Dalarnas län

##Inga fyrhjulingar eller andra motordrivna fordon på barmark! Förbud mot terrängkörning på barmark gäller för alla typer av motordrivna fordon, t ex fyrhjulingar, mopeder, motorcyklar, snöskotrar, traktorer och andra motorredskap. Förbudet gäller även fordon som drivs med el. Terräng är all naturmark som är utanför vägar, t ex skogsmark, våtmarker, stränder, åkrar och ängar. Förbudet gäller även stigar, vandringsleder, motionsspår och leder eller traktorspår som bildats i terrängen vid till exempel skogsbruk.

Förbudet är till för att förhindra skador på terrängen eftersom skadorna tar lång tid att läka. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse. Ser du någon bryta mot förbudet eller upptäcker större skador vänder du dig till polisen. Det går att få dispens för terrängkörning.

Vill du veta mer om vad som gäller för terrängkörning med motorfordon finns information här: www.riksdagen.se www.naturvardsverket.se

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoite

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa