Naturschutzgebiet

Nybylund

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Vänligt, vilsamt och bedårande skönt. En promenad i Nybylund är en lisa för själen. Bland ekar och hassel vandrar du ner mot Mälarens vatten. Solen sipprar ner genom grönskan och skapar en mild och harmonisk färgskala.

Nybylund är ett område med ek- och hassellundar, ekhagar och öppna betesmarker. Stora vidkroniga ekar och knippen av hassel skapar den speciella karaktären, även om det också växer andra ädla lövträd som alm och lind.

På våren täcks marken av skira örter, på hösten trivs många svampar bland de färgsprakande löven. En markerad stig för dig genom reservatet ner till mälarviken Oxen. Nere vid stranden finns också en iordningställd rastplats.

Nybylund var förr en halvöppen löväng där man tog tillvara löv och hö till djurens vinterutfodring. Det skapade förutsättningar för en mängd arter som behöver ljus, luft och värme. Idag ser djurens betande mular till att hålla gräset nere.

Som i alla naturreservat finns det regler som är speciellt anpassade för att skydda just Nybylund. Var vänlig och respektera dessa och visa varsamhet för den vackra lunden.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Zugänglichkeit

  • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes

Fakten

Skyddsår: 2004

Areal: 12 ha

Kommun: Enköping

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Verordnungen

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär
  4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  5. elda, utom på anordnad plats,
  6. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
  7. framföra motordrivet fordon annat än på väg och på anordnad parkeringsplats

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen i Uppsala län

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer oder an den zuständigen Manager.

Bewertungen