Naturschutzgebiet

Fiby urskog

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Aktuell

Stigen i Fiby urskog är avstängd tillsvidare

Länsstyrelsen kommer inte att underhålla stigen i Fiby urskog tillsvidare, då det är förenat med fara för besökarna att gå på stigen. Länsstyrelsen avråder dig även från att besöka naturreservatet.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet. Några av dessa granar har redan fallit omkull och ligger som plocke-pinn i skogen och över stigen. Allt eftersom att de döda granarna bryts ner blir de sprödare och kan falla utan förvarning även en dag med lugnt väder.

Beschreibung

Rejäla rotvältor, kullfallna träd och mossrika marker. Allt det som kännetecknar en ganska orörd skog finns i Fiby urskogs naturreservat! Spillkråkan trummar och bäcken brusar när du tar dig fram längs stigen som går norrut mot Fibysjön.

I Fiby urskog lever mängder av fåglar. Åk hit en klar vårnatt och stå alldeles tyst och lyssna. Då kan du få höra ugglorna hoa inne i den mörka skogen. Stannar du till gryningen fortsätter hackspettarna nattens konsert med sina karakteristiska trummanden. Glöm inte att ta med kikaren.

En orangemarkerad stig utgår från parkeringen och tar dig genom urskogen och upp på Getryggens berghällar. Stigen är ca 3 km lång och inte helt lättgången. Ordentliga skor rekommenderas. Har du fika med dig är Getryggen en fin plats att sitta på. Härifrån går stigen vidare till Fibysjön.

Det är viktigt att du som besöker Fiby håller dig till stigarna och följer övriga reservatsregler. Naturen runt omkring ska lämnas orörd och inte påverkas av skogens besökare. Läs mer om regler i området genom att klicka på länken till föreskrifterna.

Service: Parkering med rastbord, informationsskyltar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Aktivitäten und Einrichtungen

 • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Zugänglichkeit

 • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes

Fakten

Skyddsår: 2000

Areal: 87 ha

Kommun: Uppsala

Markägare: Uppsala stifts prästlönefond

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Anleitung

Naturreservatet Fiby urskog ligger 16 km väster om Uppsala, 5 km NV om Vänge. Koordinater för reservatets parkering: Lat 59.881710, Long 17.354315

Med bil från väg 72: Vid Vänge , sväng av norrut mot Jumkil. Efter 4 km följ skylt till vänster mot Fiby urskog. Följ vägen i ca 2,5 km. Den leder fram till reservatets entré och parkering. Följ vägen - ta inte av till höger!

Med bil från väg 272: Vid Jumkils kyrka sväng söderut. Efter ca 7,5 km följ skyltning till höger mot Fiby urskog. Följ vägen i ca 2,5 km. Den leder fram till reservatets entré och parkering. Följ vägen - ta inte av till höger!

Verordnungen

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag,
 4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. rida,
 6. tälta,
 7. elda,
 8. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
 9. framföra motordrivet fordon,
 10. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen i Uppsala län

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen