Naturschutzgebiet

Fagerön

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

I en skyddad innerskärgård söder om Östhammar ligger Fagerön. Här möts du av ett omväxlande landskap med strandängar där djur går på bete, karga hällmarker, frodig lövskog och mängder av blommor och fjärilar. I det grunda vattnet kryllar det av sjöfåglar.

I hundratals år har man slagit ängarna och haft djur på bete på Fagerön. Det har skapat ett landskap med mängder av arter som behöver ljus och luft för att trivas. Man har hittat över hundra ovanliga djur, växter och svampar. En av de mest sällsynta är mnemosynefjärilen, en av våra mest hotade dagfjärilar. Fjärilen behöver ett landskap som det på Fagerön, med lövlundar och gräsrika ängsmarker.

Ge dig av till Fagerön under försommaren för att njuta av den fantastiska blomsterprakten på ängarna och i lundarna. En förvånansvärt sydsvensk känsla får du i den planterade, men självföryngrande, bokskogen.

På Fagerön finns lugn och stillhet. Tänk på att vara varsam då du färdas genom området eftersom många av de ovanliga arter som lever här är känsliga för störning. I naturreservat gäller också särskilda regler, läs mer genom att klicka på länken till föreskrifterna.

Service: Parkering

Aktivitäten und Einrichtungen

 • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Zugänglichkeit

 • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes

Fakten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Anleitung

Fagerön ligger sydöst om Östhammar.

För att komma till Fagerön svänger du av från väg 76, på en liten väg mot Sandika, 8 km söder om Östhammar. Efter 4,5 km svänger du höger där det står skyltat mot Fageröns naturreservat.

Verordnungen

I reservatet är det förbjudet att:

 1. Gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan
 2. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 3. Gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar eller svampar eller på annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för bärplockning
 4. Fånga eller bortföra djur med undantag för fisk, samla insekter inklusive fjärilar, bortföra ägg, rom eller bo eller medvetet störa djurlivet
 5. Rida, tälta eller göra upp eld
 6. Förtöja båt mer än ett dygn
 7. Framföra motordrivet fordon annat än på anvisad plats
 8. Anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår
 9. På ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare musikinstrument eller dylikt
 10. Medföra ej kopplad hund

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen i Uppsala län

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen