Välkommen ut i den Västmanländska naturen - här följer vi Allemansrätten!

Fotos

  • Allemansrätten förutsätter kärlek till naturen
    Allemansrätten förutsätter kärlek till naturen
    Foto: Foto: John de Jong

Välkommen ut i den Västmanländska naturen - här följer vi Allemansrätten!

Allemansrätten är en fantastisk svensk sedvana som ger dig rätten att röra dig nästan överallt i naturen, så länge du inte stör eller förstör. Inte störa eller förstöra... Hmm, låter det lite vagt kanske? Läs vidare så kanske begreppet Allemansrätten blir lite tydligare.

Vad Allemansrätten är och inte är

Allemansrätten är skyddad av grundlagen, men är inte en lag i sig. Däremot finns det lagar runt allemansrätten som sätter gränser för vad vi får och inte får göra. På vissa punkter är lagen tydlig, men på andra lämnas väldigt stor frihet och ansvar åt dig som individ att göra bedömningar på plats om vad som är lämpligt och ej.

Hur gör jag egna bedömningar?

Grunden handlar om att du inte ska störa eller förstöra. Här måste du läsa av landskapet och fråga dig hur det skulle bli om alla gjorde som du? Om naturen eller underlaget du går på är ömtåligare än vanligt bör du vara extra försiktig. Likaså ställs det högre krav på försiktighet desto mer välbesökt ett område är. Om du är osäker på vad som är lämpligt är det självklart bäst att följa försiktighetsprincipen. Är du osäker på om det är lämpligt att elda på en viss plats bör du alltså avstå.

Vart gäller Allemansrätten?

Allemansrätten gäller på de flesta platser i naturen. Undantaget är skyddade områden såsom naturreservat och nationalparker. Där kan allemansrätten vara begränsad med exempelvis tältningsförbud eller eldningsförbud. Information finns då vid entréer till området eller på Länsstyrelsens webbplats.

Men mer konkret, vad får du gör där Allemansrätten råder?

Gå och cykla: Du har rätt att röra dig fritt till fots och med cykel på nästan alla marker och stigar, dock inte med elcykel som räknas som ett motordrivet fordon.

Tälta: Du kan tälta en natt på mark som inte är inhägnad eller uppenbart känslig för miljön. Tänk på att visa hänsyn och inte stanna för länge på samma plats. Din lägerplats ska inte heller vara synlig från närliggande hus.

Plocka bär och svamp: Det är tillåtet att plocka bär och svamp i skogen för eget bruk.

Fiska och bada: Du kan fiska och bada i de flesta sjöar och vattendrag, men kolla regler för fiske som kan vara i kraft. Ibland krävs att du ska köpa ett fiskekort.

Elda: Du får elda i naturen förutsatt att detta sker på ett säkert sätt och att det inte råder eldningsförbud i området. Du får aldrig elda på ett sätt som kan lämna bestående spår i naturen, t ex mot klipphällar.

Njuta av tystnaden: Du har rätt att uppleva naturens lugn och ro.

Saker du inte får göra enligt den svenska allemansrätten:

Privata tomter: Inhägnade trädgårdar, gårdar och privata tomter är undantagna från allemansrätten. Här får du inte vandra igenom eller tälta.

Framfart med motordrivna fordon: Allemansrätten gäller inte när du tar dig fram med motordrivna fordon, el-cykel inkluderat.

Skada djur och växtliv: Undvik att störa och skrämma vilda djur eller skada levande växter och träd. Att bryta kvistar och grenar från levande träd räknas definitivt som att skada växtlivet och är inte okey. Ska du elda så ta med egen ved eller plocka döda kvistar från marken.

Störa andra människor: Respektera andras rätt till lugn och ro och undvik att skapa onödigt buller eller störa andra besökare.

Lämna skräp: Självklart är det aldrig okey att slänga skräp i naturen, men hur är det med bananskal och matrester, det är väl biologiskt nedbrytbart? Om du ställer dig frågan hur det skulle bli om alla gjorde som du så kommer du nog komma fram till att du även ska vara försiktig med att lämna sånt som naturen med tiden kan bryta ner. För visst skulle det vara störande om du kom till en lägerplats som är fylld med matrester, toapapper och annat "biologiskt nedbrytbart".


Hoppas att den här artikeln har varit till hjälp för att reda ut vad Allemansrätten är och vad den betyder

Välkommen ut till de Västmanländska skogarna!

Kontakt

E-Mail-Adresse

turism@regionvastmanland.se

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App