Invigning av Hagsätraskogens naturreservat

Fotos

Söndagen den 28 november klockan 11.00–14.00 invigs Hagsätraskogens naturreservat. Hagsätraskogen är 31 hektar stort och är stadens elfte naturreservat.

Syftet med reservatsbildningen är att värna den biologiska mångfalden och att skydda skogen för rekreation och friluftsliv. Reservatet ansluter till Älvsjöskogens naturreservat och Rågsveds naturreservat.

Här kan du uppleva gammal fin hällmarkstallskog på höjderna och i de lägre partierna ädellövskog och lövsumpskog. I Hagsätraskogens våtmarksmiljöer och fuktskogar finns värdefulla livsmiljöer för grodor, paddor och vattensalamandrar.

Program

  • 11.30–12.00, Miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr och exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson inviger
  • 12.00–13.00, Guidad promenad med Anders Tranberg från Naturskyddsföreningen

Kontakt

Adresse

https://parker.stockholm/naturreservat/

E-Mail-Adresse

Johan Pontén

johan.ponten@stockholm.se

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App