Naturschutzgebiet

Exerman-Hersby

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Sjön Tärnan med omgivande barrskogar ingår i ett av de största obebyggda områdena i Stockholms län. Den kuperade terrängen växlar mellan höglänt hällmarkstallskog och sänkor med små mossar, eller djupa, långsmala sjöar. Närmare vildmark än så här är svårt att komma i Stockholmstrakten. Öster om sjön Tärnan ligger naturreservatet Exerman-Hersby, det största skogsområdet i Tärnanområdet, som är relativt opåverkat av skogsbruk. Här finns en stor rikedom på död ved, vilket är en livsförutsättning för många arter av insekter, vedsvampar, mossor och lavar. Väster om sjön ligger naturreservatet Bromseby som är mindre än Exerman-Hersby, men mer lättillgängligt för vandraren.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Kontakt

Adresse

Telefon: 08-587 850 00 Besök: Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna

E-Mail-Adresse

Vallentuna kommun

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen