Nyheter i Karshult naturreservat!

Fotos

Har du varit ute i Karshult naturreservat nyligen? Det händer nya grejer varje vecka! Den blåa leden har nu broar över vattendrag och diken, den östra parkeringen är anlagd och utgör starten för en trädstig för barn som går ner till sjön. En gul led är röjd och markerad i den östra delen och vi är i full färd med en längre led som kommer ta er djupt in i lövskogen - en personlig favorit (mer info kommer). Vi har även satt upp mulmholkar och är i full färd med att placera ut insektshotell, skyltar om död ved och mycket annat. Välkomna!

Links

Kontakt

Adresse

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-Mail-Adresse

Fia Sundin

[email protected]