Fotos

 • Våtmark med blommande rapsfält i bakgrunden och betesmark i förgrunden
  Nöbbelövs mosse
 • fem personer sedda bakifrån promenerar genom högrest bokskog
  Knivsåsen
 • Forsande bäck i lövskogsmiljö
  Häckeberga naturreservat
 • Plattform av breda plankor intill å
  Höjeådalen
 • bäck som rinner genom lövskog
  Dalby Söderskog
 • Dalgång med bäck i botten. Glest stående buskar i slänterna.
  Rinnebäcksravinen
 • Vidsträckta fäladsmarker med skog i fjärran
  Risen
 • fem personer promenerar på anlagd grusstig i bokskog
  Skrylle
 • Vresbok – träd med snirklande, skruvade grenar.
  Trollskogen
 • Krankesjön
  Krankesjön

Lunds tio främsta naturupplevelser

Välkommen ut till bokskogar, raviner och våtmarker, till Skånes bästa fågellokaler och en av Sveriges äldsta nationalparker. Här väntar upplevelser, utsikter och djurliv vare sig du kommer när bokskogarnas grönska är som en grön viskning mellan träden, när sommaren bjuder på blommor av alla slag eller en klar höst- eller vinterdag. Här får du tips på tio underbara naturupplevelser i Lunds kommun.

DALBY SÖDERSKOG

Med myllrande mångfald och slingrande stigar genom grönskan är Dalby Söderskog en upplevelse, särskilt under våren och försommaren då skogen är full av liv och fågelsång.

Våren kommer till nationalparken Dalby Söderskog med storslagen grönska. Under bokträden och ekarna breder en matta av gulsippor, skånsk nunneört och vitsippor ut sig. Dalby Söderskog är alltid värd ett besök men under våren och försommaren är området som allra vackrast. Stigarna genom skogen bjuder på verklig mångfald.

> Gå direkt till Dalby söderskog

KNIVSÅSEN

Från uråldriga betesmarker till bokskogsklädda rullstensåsar. Ett besök i naturreservatet Knivsås-Borelund är en resa tillbaka i tiden.

Lövverket glesnar, skogen öppnar sig. Någonstans bakom den betande boskapen och de blommande backsipporna hörs en sånglärkas drillande. En stor del av Knivsåsens naturreservat är fäladsmarker, där bönderna förr i tiden lät sina djur gå och beta bland fåtaliga ekar och en och annan en. Än idag betas markerna här och mycket är sig likt jämfört med hur landskapet måste ha sett ut i forna tider. Det är delvis därför en vandring i Knivsåsens naturreservat är en vandring tillbaka i tiden. Från de uråldriga betesmarkerna når man den kuperade bokskogen där vitsipporna står i blom under den tidiga våren. Skogen växer på ett av istidens kanske tydligaste spår: en rullstensås där smältvattnet från isen sorterat grus och sten efter storlek. Resultatet är en spetsigt formad höjd som kallas för getryggsås.

> Gå direkt till Knivsåsen

RISEN

Risens naturreservat är fyllt av överraskningar. Allt ifrån blyga orkidéer till ståtliga dovhjortar finns här. I maj kan dessutom ett knarrande avslöja en annan av Risens invånare, nämligen Sveriges största grodart.

Kvällssolen klär Risens bokskog i guld. Här bland kärren, betesmarkerna, ek och bokskogarna strax utanför Genarp väntar många naturupplevelser. Det finns flera markerade vandringsleder genom det 230 hektar stora området. Sveriges största grodart, den ätliga grodan, finns i naturreservatet. Redan som grodyngel är den ätliga grodan dubbelt så stor som Sveriges minsta groda, lövgrodan, som också har hittat till Risens naturreservat. I slutet av maj och början av juni kan grodans knarrande läte höras i områdets sankmarker och vattensamlingar.

> Gå direkt till Risen

KRANKESJÖN

Ett fågelparadis – Krankesjön kan knappast beskrivas på annat sätt. I gömslet ”Ivassen” upplever man den unika kombinationen av stillhet och spänning.

Mitt i Vombsänkan, 15 kilometer öster om Lund, ligger den dold innanför ett tätt vassbälte: Krankesjön, Skånes kanske främsta fågelsjö. Att påstå att många fågelarter trivs här är närmast en underdrift; spannet av arter är enormt. Här kan man se såväl Sveriges minsta fågel, den fem gram lätta kungsfågeln, såväl som landets största, havsörnen som väger sina modiga sju kilo. Och här kan man följa fågeldygnet, från gryning till sen natt med ständigt nya upplevelser. Man behöver verkligen inte vara specialintresserad för att fascineras av Krankesjöns fågelliv och med kikare och fågelbok blir en stund i något av de två fågeltornen en riktigt häftig upplevelse.

> Gå direkt till Krankesjön

SKRYLLE

Vildsvinsspaning, naturum och promenadslingor. Det och mycket mer väntar i Skrylle. Här finns det alltid något nytt att upptäcka.

Löparspåren och naturstigarna slingrar sig fram genom Skrylles skogar. Här är både fågellivet och det övriga djurlivet rikt och förvånande oberört trots att Skrylle är ett av södra Sveriges mest välbesökta friluftsområden. Många börjar sin utflykt vid Skryllegården, dit man enkelt kan ta sig med buss, cykel eller bil. Vid Skryllegården finns bland annat naturum, restaurang, träningsanläggning och naturlek. Naturum Skrylle är ett besökscentrum där barn och vuxna kan lära sig mer om djur och natur. Här berättar naturvägledaren om området och svarar gärna på frågor.

> Gå direkt till Skrylle

NÖBBELÖVS MOSSE

Gråhakedoppingar och gäddor, promenader och fiske. I Nöbbelövs mosse är naturen nära staden.

År 1676 rasade slaget vid Lund mellan Sverige och Danmark öster om Nöbbelövs mosse. En majdag mer än 340 år senare är det inget i de fridfulla betesmarkerna som påminner om dramatiken som då rådde här. Från buskarna sjunger kärrsångaren och i skyn jagar en flock tofsvipor en ensam kråka. För den som söker ett trevligt och avkopplande promenadstråk är Nöbbelövs mosse rätt plats. Närheten till våtmarkerna, Vallkärrabäcken och den rikt blommande Gunnesboängen bjuder på mycket. I Vallkärrabäcken finns flera fiskarter som grönling, havsöring och gädda – ett plötsligt vattenplask avslöjar fiskarna under vattenytan. Längs med bäcken berättar skyltar mer om livet här. I Englessons damm vid Nöbbelövs mosse får du dessutom fiska fritt utan fiskekort.

> Gå direkt till Nöbbelövs mosse

HÖJEÅDALEN

Slingrande stigar, böljande betesmarker och fågelrika dammar. Mellan Värpinge och S:t Lars möter Höje å staden och bjuder på andrum.

Vingslagen är snabba; tornfalkens siluett hinner knappt bli synlig innan den åter är borta. Falken, som till storleken inte är större än en duva, lever framförallt i öppna områden där den kan se sitt byte på långt håll. Vid Höje å i södra Lund är fågellivet rikt och naturupplevelserna många. I täta buskage av hagtorn och vide sjunger rödstjärtar och näktergalar. Framförallt är dammarna vid Källby reningsverk viktiga miljöer för fågellivet. Reningsdammarna ligger ofta öppna även vintertid och det gör att många arter som bland annat sothöna, bläsand och grå häger gärna tillbringar vintern här. Från fågeltornet vid dammarna har man god utsikt och det är trevligt att rasta vid bänkarna och borden.

> Gå direkt till Höjeådalen

RINNEBÄCKSRAVINEN

En gömd värld med blomstrande branter och en blänkande bäckfåra. Rinnebäcksravinen står trots sin ringa storlek för storslagna upplevelser.

Solen strålar högt ovanför Värpinge och i Rinnebäcksravinen porlar vattnet. Från branterna skär ravinen dramatiskt sju meter ner i dalen. Naturreservatet vid Rinnebäcksravinen sträcker sig längs med den 700 meter långa bäckfåran som omges av betesmarker. Det är en idyllisk plats som tack vare den djupa ravinen känns avskärmad och rofylld. En vårdag när hagtorn och äppelträd blommar har ravinen en nästan sagolik atmosfär och är som gjord för en picknick.

> Gå direkt till Rinnebäcksravinen

HÄCKEBERGA

Vidsträckta lövskogar, dovhjortar och tystnad. I Häckeberga väntar lugnet under bokträdens kronor.

En stilla morgon ligger Häckebergasjön spegelblank. Kanske svävar en glada på breda vingar över skogen. I Häckeberga är djurlivet rikt eftersom gammal bokskog passar många arter. Här finns bland annat stora flockar av dovvilt som man har goda möjligheter att få syn på. Runt sjön och på några andra platser har de mest värdefulla bokskogarna skyddats som naturreservat.

> Gå direkt till Häckeberga naturvårdsområde

TROLLSKOGEN

Spännande skog med märkliga träd för tankarna till troll och svunna tider.

Böjda, krokiga och mystiska – det är något nästan sagolikt över de vridna vresbokarna. I visst ljus ser det nästan ut som om träden dansar runt varandra. Och med årstiderna förändras intrycket av träden, från nakna och dramatiska till skir vårgrönska, lummigt sommargrönt och, med hösten, till flammande färgspel. Det är en genetisk variation som har gett träden sitt unika utseende. Säkert har de genom århundraden kittlat människors fantasi och bidragit till platsens namn. Trollskogen ligger i naturreservaten Prästaskogen och Gryteskog.

> Gå direkt till Prästaskogen

> Gå direkt till Gryteskog

Extra tips: Naturskyddsföreningen Lund har utvecklat cykelkartor som du kan ta hjälp av när du planerar din utflykt. > Här hittar du cykelkartorna.

Kontakt

Adresse

Besöksadress: Brotorget 1, 221 00 Lund. Telefonnummer: 046-359 50 00.

E-Mail-Adresse

Medborgarcenter Lunds kommun

+46 46 359 50 00

lunds.kommun@lund.se

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App