Vandra med koll föreslår bästa kollektivtrafikresan till naturen

Fotos

Nu blir det lättare för alla skåningar som vill ut och vandra i naturen att resa kollektivt. En ny webbplats, Vandra med koll, ger förslag på lämpliga turer.

Det är Trivector Traffic som tillsammans med Skånetrafiken och Diwic Software and Music AB har utvecklat en webbplats som kopplar samman Skånes vandringsleder med befintligt kollektivtrafikutbud. Arbetet ingår i ett forskningsprojekt som finansieras av Vinnova. Syftet är att göra det mer attraktivt att resa kollektivt till naturen.

Vandra med koll vill också öka möjligheterna att ta sig till naturområden och vandringsleder med kollektivtrafik, både för dem som vanligen tar bilen, och för grupper som saknar bil. Webbplatsen har potential att öka resandet med kollektivtrafik på linjer i anslutning till vandrings- och naturområden som ofta har ledig kapacitet.

Kontakt

Adresse

Besöksadress: Brotorget 1, 221 00 Lund. Telefonnummer: 046-359 50 00.

E-Mail-Adresse

Medborgarcenter Lunds kommun

+46 46 359 50 00

lunds.kommun@lund.se

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App