Möchte dort hin
War dort
Kommentieren
 • Fredrik Wall

  Gick idag från Kastellet, det var inte svårt att följa de träd som var målade med orange ring. När den sedan går ihop med Huddingeleden vid kvarnsjön/scoutstugan är det ännu enklare. Sen vek jag av när Huddingeleden tar en vidare mot Länna industriområde och gick sedan tillbaks till Kastellet. Blev en dryg mil precis.

  mehr als ein Jahr
 • Mikael

  Den avslutande sträckan Hästhagen - Vidjavägen är skogsväg. Det finns enstaka orangea käppar, som troligtvis avser skolleden, som börjar i Hästhagen för att fortsätta V om Vidjavägen.

  mehr als 3 Jahre
 • Mikael

  Sträckan Kvarnsjön - Hästhagen var också en del av Huddingeleden, men saknar märkning. Det är oklart om den ska märkas upp med de nya Huddingeled skyltarna. Det är en gammal skogsväg och stigen vägen är lätt att följa.

  mehr als 3 Jahre
 • Mikael

  Lederna på V stranden följer inledningsvis samma stigma, och delar sig längst i norr.

  mehr als 3 Jahre
 • Mikael

  Från Kvarnsjöns sydspets upp längs V sidan går den nya Huddingeleden. Äldre märkligt (triangular) markerar leden till Ågesta. StihR

  mehr als 3 Jahre
 • Mikael

  Sträckan Kastellet - Sydspetsen på Kvarnsjön är tydligt markerad med orange rand runt träden. Detta var tidigare en del av Huddingeleden, men med den nya utmärkningen har man valt att Huddingeleden inte ska ha någon anslutningsled till Kastellet. Den gamla markeringen är i gott skick.

  mehr als 3 Jahre
 • Mikael

  Ingen reaktion på kommentarerna på nära ett år. Jag förtydligar därför själv. (från SO) STR

  mehr als 3 Jahre
 • Mikael

  Det här är en hopblandning av Huddingeleden och vandringsleden Ågesta->Paradiset. Det är den senare som har röd-orange trianglar. Den nymarkerade Huddingeleden har gul-orange romber som märkning

  mehr als 4 Jahre
 • Klara Lundholm

  Markeringarna i skogen följer absolut inte varken kartan i appen eller på papper.

  mehr als 4 Jahre