Möchte dort hin
War dort
Kommentieren
  • Tore Kleist

    Vi gick medurs från Nygårdaravinen men gav upp nordöst och öst om Stora Länsan. Väster om sjön svårforcerade hyggen, efter sjön försvann leden för oss först där den skulle gå enligt kartan och sedan enligt vägvisare och markeringa in i närmast ogenomtränglig skog. Vi vände om... Blev en mil extra..

    mehr als ein Jahr