Västmanlands hällristningar nu i en bok

Zdjęcia

  • Ristningar på häll ifyllda med röd färg.
    Zdjęcie: Ulrika Mogren

I över 40 år har Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam inventerat hällristningar i Västmanland. Nu finns en sammanställning av deras arbete samlat i en bok.

Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam, båda hedersdoktorer i arkeologi, har deltagit i olika projekt som inventerat Västmanlands hällristningar sedan i början av 1980-talet. Då fanns det bara 14 kända bildristningar och mindre än 500 platser med skålgropar. Idag känner vi till över 2 100 ristningsytor i länet. De innehåller sammanlagt över 31 000 ristningsfigurer varav 30 000 enbart består av skålgropar.

Genom ett gediget fält- och dokumentationsarbete och med medel från Länsstyrelsen finns nu länets hällristningar samlade i en bok. I boken beskrivs olika typer av ristningar och var i länet du kan hitta dem. Hällristningar med människor, djur, skepp och andra figurer är ovanliga i Västmanland. Skålgropar är vanligare. De kallas även ibland för älvkvarnar och är små runda eller ovala fördjupningar som har knackats in i en häll eller ett stenblock.

Boken Hällristningar i Västmanland finns inom kort att köpa på Västmanlands läns museum och eventuellt hos andra bokhandlare.

Kategorie

  • Kultura Kultura

Kontakt

Adres

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Adres e-mail

Ulrika Mogren

[email protected]