Bifall från Tillväxtverket

Zdjęcia

Vi har fått bifall från Tillväxtverket (TVV) på vår ansökan om att rusta Romboleden! Medel kommer från EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar detta stöd.

Nu kommer vi att byta ut den gamla märkningen från Munktorp/Köping till Lillhärjåbygget i Härjedalen. Det kommer att bli nya och bättre informationstavlor vid alla ledentréer i Sverige, från starten i Köping till Norska gränsen. Vi kommer också att göra några anpassningar för att öka trafiksäkerheten.

Lofsdalsfjällens turistnäring ekonomisk förening fick för drygt ett år sedan medel från TVV för att rusta sin del av Romboleden. Västra Funäsfjällen bygdesamrådsgruppen väntar på besked från TVV om bifall på ansökan att rusta sina delsträckor. Går det i lås så kommer Romboleden att vara välskyltad i Sverige hösten 2024.

Kategorie

  • Wędrówki piesze Wędrówki piesze
  • Pilgrim Trail Pilgrim Trail

Kontakt

Adres e-mail

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji