Kraft i samverkan för Romboleden

Zdjęcia

  • Strategisk samverkanskonferens på Stiftsgården i Rättvik 25-26 januari 2023
    Strategisk samverkanskonferens på Stiftsgården i Rättvik 25-26 januari 2023

Den 25-26 januari 2023 samlades ett femtiotal deltagare på Stiftsgården i Rättvik för att samtala om Romboledens framtid. Engagerade från församlingar, pastorat, kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksnäring diskuterade organisation och samverkan under två intensiva halvdagar. När vi skiljdes var värdefulla beslut om vägen framåt fattade:

Vi bildar Romboledens intressentgrupp (RIG) för övergripande samverkan kring leden.

Romboleden ska vara på den kvalitetsnivå som anges av Nationellt ramverk för vandringsleder.

Vi ska arbeta med den modell för förvaltning av leder som används av Trails of Västmanland.

Vision:
Romboleden är en välkänd, attraktiv långsiktigt hållbar historisk pilgrimsled som vänder sig till vandrare som är intresserade av historia, natur, kultur, andlighet och hälsa, med särskilt utvecklade sträckor baserade på hela kedjan ”resa-bo-äta-göra” som tål högre tryck i alla hållbarhetsaspekterna.

Hållbarhet = för leden, för naturen kring den, för vandrarna, för relationer med människor som lever och verkar kring leden.

Romboledens framtid vilar på det starka lokala engagemanget, och alla berörda aktörers och intressenters kraft! Vi ser fram emot 1000-års minnet av S:t Olav och pilgrimsleden från Köping till Trondheim år 2030!

Tack till Naturvårdsverket för finansiering av konferensen och utvecklingsprojektet!
#romboleden#caminodesantiagoswedishpilgrims#pilgrimsvandra#vandring#ensamvandring

Kategorie

  • Wędrówki piesze Wędrówki piesze
  • Pilgrim Trail Pilgrim Trail

Kontakt

Adres e-mail

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji