Tillsammansvandring på Romboleden från Arboga till Trondheim

Zdjęcia

  • Hali Liddell, medvandrare
    Hali Liddell, medvandrare

2024-2025 bjuder Västerås stift in till en "Tillsammans-vandring" på Romboleden. Det blir en camino inspirerad vandring med start den 23 maj från Arboga med ankomst till OLSOK i Trondheim 2025. Vandringen är drygt 90 mil och kommer att delas upp i 4 etapper. Pilgrimsprofilen Hali Liddell, är medvandrare utmed hela sträckan.

Anslut när du vill, där du vill!

Tänk dags vandring! Start kl 9:00 varje dag UTOM söndagar när vi är vid en kyrka, då går vi på mässa och vandrar i väg efter den.
Se bilaga: Dagsetapper.

"Tillsammansvandring" betyder att man har möjlighet att vandra i gemenskap, i den omfattning man själv vill - en eller flera dagar. Precis som på Caminon till Santiago de Compostela i Spanien, sköter var och en sig själv med resor, mat och boende.

Anslut när du vill, där du vill!

I Facebookgrupperna Camino de Santiago - Swedish Pilgrims och Romboledens vänner, kan du följa vandringen. Du ser var Hali är och när du kan dyka upp för att slå följe. Att vandra med är kostnadsfritt och kräver inte någon föranmälan. Om du vill, får du gärna donera en summa för underhåll av Romboleden.

Förslag på boende/logi: Vi har tagit fram en lista med kontaktuppgifter till boende/logi längs med Romboleden (Arboga-Trondheim).

Medvandrare, Hali Liddell började pilgrimsvandra 2009 och har sedan dess hunnit med drygt 400 mil längs etablerade pilgrimsleder som Camino de Santiago i Spanien, S:t Olavsleden i Sverige och Norge, Romboleden från Älvdalen till Arboga, The Jesus Trail från Nasaret till Genesarets sjö, Franciskuslederna i Italien och Sverige och Dag Hammarskjöldsleden i Lappandsfjällen.

Hali har också startat Facebookgruppen Camino de Santiago - Swedish Pilgrims som har drygt 12.000 medlemmar.

Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar." (Jeremia 6:16)

Kategorie

  • Wędrówki piesze Wędrówki piesze
  • Pilgrim Trail Pilgrim Trail

Kontakt

Adres e-mail

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji