Pilgrimspass

På pilgrimsvandring till Trondheim och Nidaros är det tradition att använda ett pilgrimspass för att dokumentera pilgrimsvandringen. Passet har plats för stämpler som samlas under vägen och pilgrimspasset blir for många ett kjärt minne, med historier kopplat till varje stämpel.

Romboleden är gammal men vandringstraditionen nyligen återupptagen liksom traditionen att använda pilgrimspass. Tyvärr finns det inte stämplar överallt utmed vägen ännu, men du kan hjälpa till genom att fråga efter stämpel. Saknas stämpel går det att göra en anteckning förhand!

Pilegrimspasset kostar 50 NOK och kan bestillällas på nettbutikken: https://stolavsledenshop.se

Kontakt

Adres e-mail

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji