Korskällan, gränsmärke eller pilgrimskors?

Zdjęcia

  • Dalarnas hembygdsbok 1958
    Dalarnas hembygdsbok 1958

I Dalarnas hembygdsbok från 1958 kan man läsa hur Helge Lindberg, fil.lic. och antikvarie vid Svenska ortnamnsarkivet i Uppsala undersöker Korskällans historiska ålder, funktion mm

Kontakt

Adres e-mail

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji