Döda träd i reservaten

Zdjęcia

De senaste åren har många träd dött av almsjuka och askskottssjuka. Träden tappar bladen, stammarna grånar och tappar barken. I dom kommunala naturreservaten arbetar vi med att göra skogen säker genom att fälla döda träd som står nära stigar och anläggningar. De träd som står längre in i skogen får oftast stå kvar och blir till stor nytta för bl.a. insekter och fåglar som bosätter sig i träden. I vissa områden kan det göra att skogen upplevs som lite mer ovårdad. Att många stora träd dör samtidigt gör också att det kommer upp mycket nya unga träd när mer ljus kommer ner till marken. Så under perioder kan skogsdelar kännas mer slutna och otillgängliga än tidigare. En del av Örebro kommuns naturreservat kan därför komma att skifta lite i sitt utseende framöver. Främst reservat med mycket ädellöv så som Vinteråsen och Ekeby Dreve. Vi ser dock till att skogen ska vara säker att vistas i och att det alltid ska finnas vackra målpunkter i områdena.

Vi önskar dig många fina naturupplevelser i reservaten även i framtiden!

Kontakt

Adres

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

Adres e-mail

Servicecenter

servicecenter@orebro.se

Örebros Naturkarta

Örebros Naturkarta

Otwórz to w aplikacji