Ökad tillgänglighet i Staffanstorp naturreservat efter tips från rådet för funktionshinderfrågor

Zdjęcia

För att förbättra tillgängligheten till ett av kommunens populäraste naturområden bygger kommun nu om vid parkeringsplatsen i Staffanstorps naturreservat. Där det tidigare var en besvärlig gräskant och en kort, brant lutning ner till grillplatsen anläggs istället en avplanad gångväg.

Syftet med åtgärden är att förenkla för besökare med funktionsnedsättning eller för personer med t.ex. barnvagn att ta sig ner till grillplatsen. Idén till åtgärden fick kommunen genom dialog i kommunens råd för funktionshinderfrågor i april 2015. Detta är en relativt billig åtgärd som ryms inom befintlig budget, men som ändå har stor betydelse för områdets tillgänglighet. Tekniska nämnden som förvaltar kommunens allmänna platsmark har som mål att kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av tillgängliga offentliga platser. Detta innebär också att vi vill arbeta aktivt med att tillgängliggöra vår vackra natur och fina strömområden. Andra önskemål som framkom på rådet för funktionshinderfrågor var också att förbättra gångstigarna i området vid slaggbron över Motala ström, vid västra entrén till Sjöbo-Knäppan naturreservat.

Kontakt

Adres

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Adres e-mail

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Otwórz to w aplikacji