Walkingtur i naturen, hämta kraft i tryggt sällskap!

To wydarzenie jest z przeszłości

Ostatni raz zaplanowano go na dzień 12 lipiec 2018 o godzinie 18:30.

Zdjęcia

Följ med på en walkingtur i Stockholms gröna kilar!

Turerna innehåller meditation, shang ming- rörelser, lätt funktionell träning och gång i ett tempo där det är möjligt att samtala. Walkingturen är öppna för alla och pågår ca 2h.

Walkingturer är en del av projektet Folkhälsa i naturen som drivs av Samverkan Gröna kilar, ett kommunalt samverkansarbete mellan kommunerna i Rösjö-,Angarn-, och Bogesundskilarna samt Stockholms läns landsting och föreningar, såsom i detta fall FHS, Future Health Sweden.

Samtliga turer är kostnadsfria men anmäl dig på sms 070-755 5436

Kontakt

Adres

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

Adres e-mail

Henrik de Joussineau

henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se

Gröna kilar

Gröna kilar

Otwórz to w aplikacji