Husebymaden naturreservat

Ett unikt Natura 2000-område i Alvesta kommun. I reservatet har flera insatser utförts för att återskapa en fungerande våtmark av maden till gagn för det redan rika fågellivet vid Skatelövsfjorden.
Efter restaurering har en mängd fågelarter börjat häcka såsom gräsand, knipa, kricka, årta, bläsand, vigg, knölsvan, grågås, tofsvipa, strandskata, enkelbeckasin, rödbena, mindre strandpipare, sothöna, rörhöna och fisktärna.
Respektera att stora delar av reservatet har tillträdesförbud 1/4-30/6 och 15/9-31/10.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Hitta hit:

Sväng av från väg 23 vid Huseby och följ skyltning hit. Större parkering vid bruket i norra delen. I reservatets södra del finns parkeringsplats, rastplats med eldstad samt ett informationscenter/fågeltorn.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00