Att göra

Ösan Naturreservat

Att göra

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Lättvandrat med rik flora och fina, naturliga badställen.

I naturreservatet finns gamla grova lövträd, bland annat ek, lind, lönn, sälg och asp samt en hel del grova äldre tallar och granar. Floran är rik och man kan hitta trolldruva, sötvedel, ormbär, glansnäva, kungsmynta, hässleklocka och rikligt med blåsippor. Även fågellivet är rikt. Mindre hackspett, fiskgjuse, grönsångare, gök och rödstjärt är några arter som man har god chans att träffa på.
Området har sedan länge använts för friluftsliv. Stigar finns och det är lätt att angöra med kanot. Flera av ständerna är lämpliga för bad och övernattning på ett DANO vindskydd.

Så hittar du hit

Sväng av strax norr om slussen och väg 172 i Billingsfors mot Munksjö Papers skylt huvudkontor och skylt Strandvägen. Följ sedan Strandvägen ända ut.

Karta över området

Länkar

Kontaktuppgifter

Aktiviteter och faciliteter

  • Att göra Att göra

Kontakt

E-postadress

Crister Blume

[email protected]

Organisationens logotyp

Årjängs kommun

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner