OBSERVERA. Med anledning av den afrikanska svinpesten har restriktioner införts som berör flera av våra naturreservat, vilket innebär att du inte får vistas i dem. Läs mer

OBSERVERA

Bilder

  • Kartbild över området i Västmanland som är drabbat av afrikansk svinpest.
    Foto: Kartbild

Med anledning av den afrikanska svinpesten har restriktioner införts som berör flera av våra naturreservat, vilket innebär att du inte får vistas i dem. Det gäller Fermansbo urskog, Hälleskogsbrännan, Jan-Olsskogen, Jonhagen, Jättåsarna, Jönsbacken, Klackberg, Komossen, Kråksten, Långviken, Naddennäset, Ramnässkogen, Rödmossen, Silvtjärn, Stora Hoberget, Svartberget, Trollbo, Virsbo-Näs och Virsboåsen. Restriktionen gäller även Bråfors kulturreservat.

Under tiden restriktionerna råder kommer de naturreservat som ligger inom den smittade zonen att vara avpublicerade och du kommer inte att se dessa i Naturkartan.

Karta över den smittade zonen och de naturreservat som ligger inom zonens gränser

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Öppna detta i appen