Nu är Fermansbo urskog större

Bilder

  • Barrskog med levande och döda träd. Några döda träd har fallit.
    Foto: Tommy Pettersson

Naturreservatet Fermansbo urskog strax öster om Seglingsberg har utökats med 30 hektar. I samband med utvidgningen har Länsstyrelsen även beslutat om ändringar i det gamla beslutet och i skötselplanen. Det innebär till exempel att nya rastplatser med grillmöjlighet kommer att anläggas.

Utvidgningen av Fermansbo har skett i reservatets västligaste del. Skogen i den nya delen består mest av tallar i olika åldrar, allt från väldigt unga träd till döda som fallit omkull. Flera ovanliga arter som trivs i gammal orörd skog går att hitta, såsom vedtrappmossa, garnlav och tallticka.

Fermansbo urskog är ett av länets populäraste naturreservat. Många tar sig hit för att uppleva känslan av gammal urskog eller se spår efter skogsbranden 2014. I och med det nya reservatsbeslutet har Länsstyrelsen även gjort ändringar i det gamla beslutet. Det gör det möjligt att bygga rastplatser och att eldning blir tillåten på anvisade platser. Rastplatserna kommer att byggas längs med den redan befintliga leden i reservatets gamla del.

Kategorier

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

[email protected]