Många bin trivs i Björnöns nyaste bostadsområde

Bilder

  • Öppen sandyta i en slänt kantad av gröna träd och gräs.
    Foto: Ulrika Mogren

Under hösten 2021 har Länsstyrelsen skapat bättre förutsättningar för vilda bin i naturreservatet Björnön i Västerås. Gräs och jord har skrapats bort i en slänt för att få fram sand. Åtgärden är en del i hur vi arbetar för att gynna våra pollinatörer och den biologiska mångfalden.

Längs milspåret på södra Björnön, i en sydlig slänt, syns ett grusigt parti mellan grönskande träd och buskar. Det kanske inte är så estetiskt tilltalande för människoögon, men för många bin och andra insekter är den sandiga slänten ett paradis. Den solbelysta sanden är nämligen boplats för olika insekter. Vid en inventering har bland annat olika vilda bin setts flyga över ytan i sökandet efter den perfekta platsen att bygga ett bo.

-Sedan tidigare vet vi att bland annat Långhornsbi, olika sandbin, smalbin och sidenbin finns i området, liksom deras boparasiter gökbin och blodbin. Flera av dessa arter verkar redan ha tagit de nya blottorna i besittning. Det ska också bli spännande att se vad man kan hitta i framtida inventeringar, säger Henrik Sundberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Sandiga partier i soliga sluttningar lagrar värmen från solen och blir varmare än områden täckta av växter. Det här nyttjar många värmekrävande småkryp på olika vis. Vissa, som sälgsanbiet, gräver bon i sanden. Deras ägg och larver behöver värme för att kunna utvecklas. Sanden gillas även av olika fjärilar och trollsländor som gärna slår sig ner på den uppvärmda ytan en stund för att sen flyga vidare när kroppstemperaturen har höjts. Även sandödlor behöver varm sand att gräva ner sina ägg i.

Bar sand är ett av de element som ofta försvinner från vårt landskap eftersom ytorna snabbt täcks över av växtlighet. Genom att skrapa av gräs och matjord skapar vi miljöer och förutsättningar för arter som annars riskerar att dö ut.

-Vill du också skapa miljöer som pollinerare gillar har Länsstyrelsen tagit fram något vi kallar Receptsamling för biologisk mångfald. I den finns det beskrivet hur du gör på ett ganska enkelt sätt för att till exempel skapa öppna sandytor på din tomt, avslutar Henrik Sundberg.

Kategorier

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

[email protected]