Naturvårdsbränning öster om Seglingsberg

Bilder

  • Karta över Femansbo urskog där bränningsytan är markerad i orange.
    Foto: Länsstyrelsen

Onsdag den 18 maj genomför Länsstyrelsen och Sveaskog en naturvårdsbränning i naturreservatet Fermansbo urskog och ekoparken Öjesjöbrännan. Bränningen innebär att brandrök kan synas och kännas kring området.

Området som ska brännas ligger cirka 5 kilometer öster om Seglingsberg. Arbetet utförs av personal från Länsstyrelsen och Sveaskog. Samtliga är utbildade inom naturvårdsbränning. Bränningsarbetet beräknas starta under förmiddagen och vara klart under kvällen.

Syftet med naturvårdsbränning är att gynna olika arter som är beroende av brand. Vissa arter behöver den värme och rök som branden genererar. Andra behöver den miljö som blir efter branden.

En naturvårdsbränning sker genom markbrand med låg intensitet och styrs så att närboende ska få så lite problem som möjligt. Den som befinner sig i området kan dock känna av brandrök. En naturvårdsbränning görs alltid då väderförhållandena är lämpliga och säkra. Om de skulle ändras under arbetets gång avbryts arbetet och lågorna släcks. Under hela arbetets gång bevattnas bränningsområdets gränser. När själva bränningsarbetet är klart bevakas området tills dess att ingen rök längre kan upptäckas. Det kan ta flera dagar.

Kategorier

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

[email protected]