Fridlysta flodpärlmusslor tjuvfiskade

Bilder

  • Skylt med text om att det är förbjudet att plocka musslor.
    Foto: Länsstyrelsen

I slutet av juli iakttogs ett antal personer då de plockade upp flodpärlmusslor ur Venabäcken norr om Kolsva. Flodpärlmusslor är starkt hotade och därför fridlysta. Att plocka upp dem är ett artskyddsbrott enligt Miljöbalken. Länsstyrelsen har polisanmält händelsen.

En privatperson kontaktade Länsstyrelsen efter att ha iakttagit att ett antal personer vid Venabäcken fyllde påsar med musslor. Länsstyrelsen som gjorde en tillsyn strax efter händelsen hittade få musslor.

-Att plocka flodpärlmusslor är ett artskyddsbrott och händelsen är polisanmäld, säger Daniel Blanck, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

En del av Venabäcken går igenom naturreservatet och Natura 2000-området med samma namn. På reservatsskyltarna finns information om att det är förbjudet att samla in flodpärlmusslor. Länsstyrelsen har nu satt upp kompletterade informationsskyltar vid Venabäcken. Likadana skyltar har satts upp vid Forsån och Baggå där det också finns bestånd av flodpärlmusslor.

-Nu hoppas vi att flodpärlmusslorna får vara ifred. Men om du ser att någon plockar musslor så ska du polisanmäla det. Kontakta gärna Länsstyrelsen också, avslutar Daniel Blanck.

Kategorier

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Öppna detta i appen