Länsstyrelsens medarbetare anländer till Aggarön

Bilder

  • Pråm lastade med vita kor och kalvar lägger till vid brygga.
    Foto: Ulrika Mogren
  • Vita, bruna och svarta kor och kalvar går på en grönskande strandäng.
    Foto: Ulrika Mogren

Tisdagen den 11 maj anlände några av våra viktigaste medarbetare till Aggarön. Det rör som cirka 30 kor och kalvar vars jobb är att beta på ön under sommaren.

Djuren fick en kortare båttur från fastlandet innan de bokstavligen rusade iväg in i hagen. Och det är i hagarna de kommer att jobba genom att äta. Det är bra för den biologiska mångfalden, kulturvärden och landskapsbilden. Utan betande djur skulle markerna växa igen. De arter som trivs i betade marker skulle minska och kanske försvinna helt.

Kategorier

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Öppna detta i appen