Boende i Hallstahammar har närmast till länets skyddade natur

Bilder

  • Foto: Ylva Granath

Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära områden. Vid årsskiftet bodde sju procent av invånarna i Västmanland inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde – för den genomsnittlige länsinvånaren var avståndet 3,5 kilometer. I Hallstahammar hade invånarna Västmanlands kortaste medelavstånd till närmaste skyddade naturområde, 1,3 kilometer, medan Salaborna hade längst med 6,6 kilometer. Det framgår av SCB-statistik som avser år 2016.
På Länsstyrelsen i Västmanlands webbplats hittar du en lista med det genomsnittliga avståndet till skyddad natur för länets alla kommuner.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

[email protected]