Knuts hav

Knuts hav är ett ca 3 km lång promenad som går runt mossen Knuts hav. Mossen dämdes upp på 1800-talet för att leda ut vattnet till Kvarnsjön och har en speciell näringsfattig miljö. Rastplats finns i sydöstra delen. Spåret hänger ihop med Kvarnsjön runt och bildar då en total längd på 5,8 km. Spåret går genom skog som har höga naturvärden och ligger väldigt nära och lättillgängligt från Gustavsberg. Spåret har orangea skyltar.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 2.8 km
Hitta hit:

Anslutning till Knuts hav sker lättast via Hästhagen, det går också bra att ansluta via Kvarnsjön runt och utgå från Charlottensdal.