Upplandsleden, slinga 10:1, Risingeslingan

Aktuellt

Flertalet stigar utmed Risingeslingan har tyvärr växt igen helt eller är väldigt smala då slingan ej är så välvandrad. Vill du ändå vandra slingan rekommenderar vi att du tar med karta och klär dig i långbyxor och kraftiga skor. Slingan är inte en bra nybörjarvandring i dagsläget. Vi tittar på eventuella omdragningar av sträckan mellan Botmora och Gimo.

Start/Slut: Gimo

Underlag: Grusväg, skogsstig

Service: Parkering, toalett, vatten

Naturtyp: Varierad barrskog, hyggen, gles bebyggelse

För att vandra den här relativt långa slingan på 17 km som kallas Risingeslingan startar du vid Skäfthammars kyrka i utkanten av Gimo. Här finns parkering, toalett och möjlighet att fylla på dricksvatten. Följ Upplandsleden söderut över Olandsån. Efter ån delar sig leden, slingan startar och du kan välja åt vilket håll du vill gå.

Fortsätter du rakt fram passerar du vackra Risinge gård med många välbevarade äldre hus. Efter några kilometer på grusvägen kommer du till ett vägskäl. Här svänger du höger in i skogen på Risingeslingan. Rakt fram tar Vikingaleden vid som leder dig till Grisslehamn. Läs mer om Vikingaleden här.

Efter du korsat länsväg 292 följer en längre sträcka över ett stenigt hygge med en ganska otydlig stig. Här kan det vara blött att ta sig fram under vår och höst. Under sommaren och hösten kan även vegetationen vara hög på många ställen.

Ungefär mitt på slingan kommer du fram till resterna efter torpet Fäboda. Här tar du till höger för att fortsätta vandringen på slingan tillbaka till Gimo. Till vänster går Upplandsledens etapp 10 mot Kolarmora. Efter du passerat ett mindre hygge vandrar du på lättgångna skogsvägar och längs en stig på en gammal banvall. När du närmar dig Gimo går leden på väg och du passerar gles bebyggelse.

Det finns ingen iordningställd rastplats utmed slingan. Ta med sittunderlag och välj din egen plats för rast eller fika.

Service i Gimo: Hotell, vandrarhem, mataffär, restaurang, café

Vanliga frågor/FAQ

Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Faciliteter:
  • Rundslinga
Längd: 17.0 km
Underlag:

Skogsväg, gammal banvall, skogsstig och grusväg.

Parkering:

Grusad parkeringsplats finns vid Skäfthammars kyrka i Gimo.

Kommunikationer:

Buss går till Gimo, närmaste hållplats är Skäfthammars kyrka. För tidtabeller se www.ul.se

Hitta hit:

Slingan startar i utkanten av Gimo en bit söder om Skäfthammars kyrka. Vid kyrkan finns parkering och busshållsplats.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen