Stig, Ekdalen

Stigslinga genom Ekdalens naturreservat. Du går först en bit längs skogsbilväg innan slingan viker av in på en stig. Stigen går över blockrika ojämna marker och är därför inte helt lättvandrad.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 1.4 km
Parkering:

Stigen utgår från parkeringen.